Avgifter

Surte - Bohus

Sportskyttegille

Avgifter i föreningen 2018

 

 

Årsavgift 200:-

 

Inbetalas på Plusgiro: 66 50 77-4

 

Serier på älgbanan

 

0:- funktionär

 

5:- medlem

 

15:- icke medlem

 

Serier på hagelbanan

 

15:- funktionär

 

30:- medlem

 

40:- icke medlem

 

Serier på harbanan

 

0:- funktionär

 

5:- medlem

 

10:- icke medlem

 

Inskjutningsbanan

 

0:- medlem

 

20:- icke medlem

 

VIKTIG INFORMATION

 

Vid nyttjande av Inskjutningsbanan SKALL skjutledare vidtalas.

 

Detta för att bibehålla säkerheten på skjutbanan.

 

Banchef: Claes Köllås, tfn 0703 270244

 

1961 | WWW.SURTEBOHUSSPORTSKYTTEGILLE.SE | 2014 | Z-ART