Avgifter

Surte - Bohus

Sportskyttegille

Avgifter i föreningen 2019Årsavgift 200:-


Inbetalas på    Plusgiro: 66 50 77-4


Serier på älgbanan


0:- funktionär


5:- medlem


15:- icke medlem


Serier på hagelbanan


15:- funktionär


30:- medlem


40:- icke medlem


Serier på harbanan


0:- funktionär


5:- medlem


10:- icke medlem


Inskjutningsbanan


0:- medlem


20:- icke medlem


VIKTIG INFORMATION


Vid nyttjande av Inskjutningsbanan SKALL skjutledare vidtalas.


Detta för att bibehålla säkerheten på skjutbanan.


Banchef: Jan Wall, tfn 0707 535684


1961 | WWW.SURTEBOHUSSPORTSKYTTEGILLE.SE | 2014 | Z-ART