Vägbeskrivning

Surte - Bohus

Sportskyttegille

Vägbeskrivning

 

Vägbeskrivning till skjutbanan i Surte:

 

 

Vi finns på följande position N 57 50.528 E 12 1.727

 

· Från E45 tag av vid Surte norra

 

· Kör tillbaka mot Surte centrum förbi Glasbruksmuseet

 

· Efter museet tag till vänster på Bruksvägen och följ den fram till korsningen med

Fågeldammsvägen, där finns skyltar till Fågeldammarna och Surtesjön.

 

· Kör Fågeldammsvägen ca 1,2 km till ett vägskäl där det finns en skylt Kör försiktigt dålig väg.

· Sväng höger på den vägen och följ den tills den tar slut.

 

1961 | WWW.SURTEBOHUSSPORTSKYTTEGILLE.SE | 2014 | Z-ART