Funktionärer

Surte - Bohus

Sportskyttegille

Funktionärer på Trapbanan 2017

Claes Köllås 0703-270244

08 apr

08 maj

27 maj

19 jun

14 aug

02 sep

Mats Olsson

10 apr

06 maj

29 maj

21 jun

16 aug

16 sep

Kjell Kristiansson 0703-060544

12 apr

13 maj

31 maj

26 jun

19 aug

23 sep

Patrik Larsson 0736-607755

19 apr

10 maj

05 jun

28 jun

21 aug

30 sep

Göran Larsson 0708-202099

22 apr

15 maj

07 jun

02 aug

23 aug

07 okt

Chafik Merhebi 0735-348703

24 apr

17 maj

10 jun

05 aug

26 aug

 

Imad Engström 0700-130120

26 apr

20 maj

12 jun

07 aug

28 aug

 

Peter Söderman 0707-108244

29 apr

22 maj

14 jun

09 aug

30 aug

 

Bo Sandberg 0702-790279

03 maj

24 maj

17 jun

12 aug

09 sep

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktionärer på Älgbanan. 2017

Bernt Jofall 0730 - 228637

Bo Johannesson 0766 - 150340

02 aug

12 aug

21 aug

30 aug

23 sep

 

Bo Sandberg 0702 - 790279

Inge Jönsson 0705 - 681801

05 aug

14 aug

23 aug

02 sep

30 sep

 

Kurt Rydsten 0303 - 229441

Robert Heikkilä 0700 - 926250

07 aug

16 aug

26 aug

09 sep

07 okt

 

Stig Johansson 0303 - 740651

Eddie Carlsson - 0303 - 229141

09 aug

19 aug

28 aug

16 sep

 

 

OBS Styrelsemöten hålls sista onsdagen i månaden under skyttesäsongen

26-apr, 31-maj, 28-jun, 30-aug, 27-sep

 

 

Kan man inte ställa upp på sin ordinarie dag som funktionär, SKALL man kontakta någon av dom övriga och byta dag.

1961 | WWW.SURTEBOHUSSPORTSKYTTEGILLE.SE | 2014 | Z-ART