Styrelsen

Surte - Bohus

Sportskyttegille

Styrelsen


Vid årsmötet 2018 valdes


Göran Larsson...................Ordförande


Margareta Jönsson............Kassör


Bo Sandberg.....................Sekreterare


Claes Köllås.......................Styrelseledamot


Jan Wall..............................Styrelseledamot


Inge Jönsson......................Suppleant


Robert Heikkilä...................Suppleant

__________________________________Revisorer för 2018 är


Eddie Carlsson & Bernt Jofall


1961 | WWW.SURTEBOHUSSPORTSKYTTEGILLE.SE | 2014 | Z-ART