Styrelsen

Surte - Bohus

Sportskyttegille

Styrelsen

 

Vid årsmötet 2018 valdes

 

Göran Larsson...................Ordförande

 

Margareta Jönsson............Kassör

 

Bo Sandberg.....................Sekreterare

 

Claes Köllås.......................Styrelseledamot

 

Jan Wall..............................Styrelseledamot

 

Inge Jönsson......................Suppleant

 

Robert Heikkilä...................Suppleant

__________________________________

 

 

Revisorer för 2018 är

 

Eddie Carlsson & Bernt Jofall

 

1961 | WWW.SURTEBOHUSSPORTSKYTTEGILLE.SE | 2014 | Z-ART