Avgifter

Surte - Bohus

Sportskyttegille

Avgifter i föreningen 2020Årsavgift 300:-


Inbetalas på    Plusgiro: 66 50 77-4Serier på älgbanan

0:- funktionär

10:- medlem

20:- icke medlemSerier på hagelbanan

25- funktionär

30:- medlem

40:- icke medlemSerier på harbanan

0:- funktionär

5:- medlem

10:- icke medlemInskjutningsbanan

0:- medlem

50:- icke medlemVIKTIG INFORMATION


Vid nyttjande av Inskjutningsbanan SKALL skjutledare vidtalas.


Detta för att bibehålla säkerheten på skjutbanan.


Banchef: Jan Wall, tfn 0707 535684


1961 | WWW.SURTEBOHUSSPORTSKYTTEGILLE.SE | 2014 | Z-ART