Om

Surte Bohus Sportskyttegille beslöt vid möte den 30 juli 1961 att bilda en sportskyttesektion. Föreningens första möte hölls den 16 augusti 1961 då man antog Sveriges Riksidrottsförbunds stadgar och valde en styrelse, till ordförande valdes Bror Karlsson (Bror i håla). Medlemskap i Riksidrottsförbundet fick klubben den 17 juli 1974. Den första älgbanan låg vid markörgraven för långhållsskyttet, det var en handdriven anordning, där man fick klättra upp på en ställning för att kunna markera var skotten satt i älgen. Den drivande kraften för tillkomst av ny älgbana och utökning av övrig verksamhet var Bror Karlsson. Skeetbanan byggdes klar 1972, trapbanan klar 1979, harbanan byggdes 2000 efter de krav som ställs för att kunna avlägga praktiska prov för jägarexamen.