Vägbeskrivning

Vägbeskrivning


Vägbeskrivning till skjutbanan i Surte:Vi finns på följande position N 57 50.528  E 12 1.727


      ·         Från E45 tag av vid Surte norra


      ·         Kör tillbaka mot Surte centrum förbi Glasbruksmuseet


      ·         Efter museet tag till vänster på Bruksvägen och följ den fram till korsningen med

                  Fågeldammsvägen, där finns skyltar till Fågeldammarna och Surtesjön.


      ·         Kör Fågeldammsvägen ca 1,2 km till ett vägskäl där det finns en skylt Kör försiktigt dålig väg.

      ·        Sväng höger på den vägen och följ den tills den tar slut.