Styrelsen

Surte - Bohus

Sportskyttegille

Styrelsen


Vid årsmötet 2019 valdes


Göran Larsson...................Ordförande


Margareta Jönsson............Kassör


Bo Sandberg.....................Sekreterare


Claes Köllås.......................Styrelseledamot


Jan Wall.............................Styrelseledamot


Odd Bäckström..................Suppleant


Felix Putter     ...................Suppleant

__________________________________Revisorer för 2019 är


Eddie Carlsson & Bernt Jofall


1961 | WWW.SURTEBOHUSSPORTSKYTTEGILLE.SE | 2014 | Z-ART