Styrelsen

Styrelsen


Vid årsmötet 2023 valdes


Göran Larsson.................Ordförande


Margareta Jönsson............Kassör


Bo Sandberg.....................Sekreterare


Felix  P...............................Styrelseledamot


Jan Wall.............................Styrelseledamot


Joakim Berntsson...............Suppleant


Martin Hansson........ ..........Suppleant

__________________________________Revisorer för 2023 är


Eddie Carlsson & Tore Ekelind