Styrelsen

Styrelsen


Vid årsmötet 2024 valdes


Göran Larsson.................Ordförande


Martin Hansson      ..........Kassör


Margatreta Jönsson..........Sekreterare


Felix  P..............................Styrelseledamot


Jan Wall............................Banchef


Dennis Ferm       ...............Suppleant


Hans Eriksson ....... ..........Suppleant

__________________________________Revisorer för 2024 är


Eddie Carlsson & Tore Ekelind