Säkerhet

Generella säkerhetsbestämmelser


Vid anmodan av skjutledare skall giltlig vapenlicenskunna uppvisas.


Brytvapen skall bäras brutna och slutstycksvapen med tillbakafört slutstycke.


Vapenrem skall vara avtagen på hagelvapen.


Det är inte tillåtet att ladda annat än på skjutplatsen. Vapnet skall vid laddning hållas i skjutriktningen.


Provsiktning, blindavfyrning och inskjutning får endast ske på särskilt anvisade platser.


Skytt får inte vända sig om på skjutplatsen om vapnet inte är öppnat och patronerna avlägsnade. Även vid avbrott vid skjutningen och vid byte av skjutplats eller skjutställning skall vapnet öppnas och patronerna avlägsnas.


Skyddsglasögon skall bäras vid allt hagelskytte.


Hagelvapen får inte laddas med mer än två patroner.


/Styrelsen.